[[TODO]]
 

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
todo [2018/11/06 20:45]
mrkva [Table]
todo [2018/11/13 21:45] (current)
mrkva [Table]
Line 25: Line 25:
 <​sortable>​ <​sortable>​
 ^ since       ^ task                                                                                                                                             ^ assigned to                  ^ ^ since       ^ task                                                                                                                                             ^ assigned to                  ^
 +| 2018-11-11 ​ | Vytridit vicka od uzaviratelnych plastovych krabicek v kuchynce, krabicky jsou funkcni asi tak tri, zbytek zabira prostor a krabici ​             |                              |
 | 2018-06-28 ​ | Trejbal slíbil cedule ke vchodu/na vrátnici, napsat novemu spravci ​                                                                              | Mrkva                        | | 2018-06-28 ​ | Trejbal slíbil cedule ke vchodu/na vrátnici, napsat novemu spravci ​                                                                              | Mrkva                        |
 | 2018-06-26 ​ | Podano 11.7.2018 datovkou pozadavek na změnu adresy ve Verejnem rejstriku. Zatim bez odpovedi/​zmeny. 10.9.2018 podana urgence zadosti ​           | Růža ​                        | | 2018-06-26 ​ | Podano 11.7.2018 datovkou pozadavek na změnu adresy ve Verejnem rejstriku. Zatim bez odpovedi/​zmeny. 10.9.2018 podana urgence zadosti ​           | Růža ​                        |
Line 37: Line 38:
 | 2018-09-15 ​ | vyúčtovat dolní a potom i horní záchod a vystavit futlabu fakturu ​                                                                               | Mrkva                        | | 2018-09-15 ​ | vyúčtovat dolní a potom i horní záchod a vystavit futlabu fakturu ​                                                                               | Mrkva                        |
 | 2018-09-16 ​ | Zohnat poriadnu vrtacku (sucasna nezvlada beton v nosnikoch) + vrtaky ​                                                                           | Mrkva                        | | 2018-09-16 ​ | Zohnat poriadnu vrtacku (sucasna nezvlada beton v nosnikoch) + vrtaky ​                                                                           | Mrkva                        |
-| 2018-10-30 ​ | Mikrovlnka jiskří při provozu a smrdí izolace v idle                                                                                             | Mrkva                        | 
 </​sortable>​ </​sortable>​
  
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki