[[TODO]]
 

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
todo [2013/04/30 21:24]
jenda
todo [2015/05/12 20:56] (current)
niekt0 [TODO]
Line 2: Line 2:
  
 ^ since ^ task ^ next step(s) ^ assigned to ^ ^ since ^ task ^ next step(s) ^ assigned to ^
-5.3.2013 novou horkovzdusnou pajku vybrat - hotovo ​a koupit ​sargon + Ax + 
-5.3.2013 ​inventura brmbaru ​snapshotnout stav vseho zbozi (vc. aktualne vyprodaneho) a kasy vymysletjak by mely v databazi vypadat opravne transakce | TMA+Stevko et al. +====== Do ceho muzete pichnout nemate-li do ceho ====== 
-12.3.2013 ​Poresit novou kameru a framegrabber (vyzkouset analogovou -> ano/​ne/​koupit DV) a pripojeni ​brmvidu ​| | jenda + 
-9.4.2013 ​Zalohovat data na brmko | | Jenda | +^ co potrebujeme poresit ^ koho se zeptat ^ 
-26.4.2013 přesadit kytky socroomu | | | +pridat do brmbaru datum expiracie pri naskladnovani tovaru, idealne posielat emaily ked tovar expiruje| niekt0 | 
-| 26.4.2013 | sehnat refill patrony ​do fixů na whiteboard nebo nové fixy | | |+| [[http://​brmko.brm/​brmsklad/​items/​view/​421|stroboskop (barcode 661)]] made in china se poroucel, oprava zadouci | pripadne dotazy https://www.facebook.com/​markyadamcova ​| 
 +k neurosky headsetu je treba prepsat software, pravdepodobne python | ask tomsuch, jenda hotovo ​ask pborky| 
 +| napsat wideband radio skener | ask jenda 
 +projekt ledbar ma [[project/​ledbar#​short-term_todo|nekolik well-contained todo itemu]] ​paskynephirus ​
 +potrebujeme naprogramovat automatizovanou evidenci clenskych prispevku ​ask Rada about [[project:​administrativa|]] | 
 +| potrebujeme projektor ​piskovisti ktery z promitaci vzdalenosti 110cm umi promitnout na temer celou plochu piskoviste o rozmerech 70x65cm ​[[project:​ar_sandbox|]] 
 +katagolizovat knihovnicku do brmskladu ​| | 
 +Vyresit multistreamove grabovani | prostorové uspořádání,​ sehnat webkameru \\ Jenda | 
 +[[http://​jenda.hrach.eu/​a/​challenges.html|Tohle všechno by bylo strašně úžasný kdyby někdo udělal!]] ​Jenda 
 + 
 +{{http://​weknowmemes.com/​wp-content/​uploads/​2013/​08/​pink-panthers-to-do-list1.jpg}}
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki