Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
start [2018/05/04 09:39]
ruza [EN]
start [2018/07/07 12:39]
bluebear [CZ] Updated the location.
Line 10: Line 10:
 Jsme skupina lidí, které baví přemýšlet,​ zkoumat, jak věci fungují, a vytvářet věci nové - ať se jedná o programy, roboty, stratosférické balony, geny či kvantovou mechaniku. Proto jsme v Praze založili [[wpcs>​hackerspace]] **brmlab** - fyzické místo, kde se můžeme ve svém volném čase setkávat a společně přemýšlet,​ pracovat a vyrábět zajímavé věci, nebo třeba dělat přednášky a představovat ostatním naše výsledky. Jsme skupina lidí, které baví přemýšlet,​ zkoumat, jak věci fungují, a vytvářet věci nové - ať se jedná o programy, roboty, stratosférické balony, geny či kvantovou mechaniku. Proto jsme v Praze založili [[wpcs>​hackerspace]] **brmlab** - fyzické místo, kde se můžeme ve svém volném čase setkávat a společně přemýšlet,​ pracovat a vyrábět zajímavé věci, nebo třeba dělat přednášky a představovat ostatním naše výsledky.
  
-Pustili jsme se do toho 22. 6. 2010 od října 2010 se zabydlujeme ve vlastních prostorech. Zároveň rozhodně nezahálíme - [[project/​start|pilně pracujeme]] na spoustě projektů, pravidelně [[meetups|se scházíme]],​ [[event/​start|organizujeme přednášky a akce]], a hlavně děláme [[http://​soup.brmlab.cz/​|spoustu bláznivých věcí]]!+Pustili jsme se do toho 22. 6. 2010od října 2010 jsme měli vlastní prostory v budově Orco na Vltavské, a když pak koncem roku 2017 začala v budově rekonstrukce,​ přestěhovali jsme se do nových prostor v budově [[https://​www.google.com/​maps/​place/​brmlab/​@50.0834331,​14.4779728,​17z|Eclipse]],​ kde nás můžete najít dnes. 
 + 
 +Zároveň rozhodně nezahálíme - [[project/​start|pilně pracujeme]] na spoustě projektů, pravidelně [[meetups|se scházíme]],​ [[event/​start|organizujeme přednášky a akce]], a hlavně děláme [[http://​soup.brmlab.cz/​|spoustu bláznivých věcí]]!
  
 Vřele uvítáme jakoukoliv pomoc, ať už nám můžete s něčím poradit či naučit, [[equipment/​wishlist|přebývá vám]] nějaká elektronika nebo hardware, nebo byste nás rádi [[sponsorship|podpořili finančně]]. Zvláště však uvítáme jakékoliv **[[join|nové zájemce]]** o naše projekty a komunitu - není důležité,​ co všechno již umíte, počítá se hlavně chuť se učit //teď//, tvořit, stavět a vynalézat! Stačí se zastavit na nejbližším [[meetups|meetupu]],​ přihlásit se na [[lists|náš mailing list]] nebo mrknout na náš IRC kanál [[https://​brmlab.cz/​chat]]. Vřele uvítáme jakoukoliv pomoc, ať už nám můžete s něčím poradit či naučit, [[equipment/​wishlist|přebývá vám]] nějaká elektronika nebo hardware, nebo byste nás rádi [[sponsorship|podpořili finančně]]. Zvláště však uvítáme jakékoliv **[[join|nové zájemce]]** o naše projekty a komunitu - není důležité,​ co všechno již umíte, počítá se hlavně chuť se učit //teď//, tvořit, stavět a vynalézat! Stačí se zastavit na nejbližším [[meetups|meetupu]],​ přihlásit se na [[lists|náš mailing list]] nebo mrknout na náš IRC kanál [[https://​brmlab.cz/​chat]].
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki