[[TalkNight]]
 

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
event:talknight [2013/04/03 15:34]
pasky
event:talknight [2018/12/09 12:44] (current)
abyssal update talk page with december talks
Line 1: Line 1:
 +~~NOTOC~~ ~~NOCACHE~~
 +
 +====== TalkNight ======
 +
 +{{template>​infobox| name=TalkNight| image=:​event:​pivni_hodiny.jpg| founder=brmlab| datetime=**1st Thursday**\\ of every month\\ **20:00**| place=brmlab|stream=[[stream]]}}
 +
 +TalkNight is an event that takes place at **20:00 every month on the first Thursday**. Several talks will shortly introduce audience to various topics. Afterwards people are free to discuss topics they got interested in. It is similar to famous [[wp>​Pecha Kucha|Pecha Kucha]] Nights or [[wp>​Ignite_(event)|Ignite]] events.
 +
 +===== Next session =====
 +
 +Next session of TalkNight: to be announced **~~NEXTDAY:​first thu~~, 20:00**
 +
 +^  To register, just edit the table. \\ If you don't have account in wiki, send email to talks at brmlab.cz ​                                                                                                                                        |||||
 +^ #                                                                                                          ^ name      ^ title                           ^ description ​                                                                 ^ Language ​   ^
 +
 +\\
 +
 +,
 +
 +===== How it works =====
 +
 +  * first talk starts at **20:00**, please **don'​t be late** ​ to avoid any interruptions
 +  * you can get **beverages and snacks from our brmbar** ​ after the last talk to make discussions even more fun!
 +  * Feel free to add "​ad-hoc"​ talk (if there is time left) during the evening.
 +  * Talks are both live streamed and recorded, tell us if you don't wish this.
 +
 +===== What is available =====
 +
 +  * [[https://​www.optomaeurope.com/​product-details/​eh334|projector Optoma EH334]] with composite video, HDMI and VGA
 +
 +{{:​event:​optoma_eh334.jpg?​150|}}
 +
 +  * [[http://​www.logitech.com/​en-us/​mice-pointers/​presenter/​wireless-presenter-r400|Logitech Wireless Presenter R400]] allows you to navigate through the presentation,​ slides, pictures. USB HID emulation (no drivers needed), laser pointer.
 +
 +{{:​event:​logitech-wireless-presenter-r400.jpg?​150}}
 +
 +  * whiteboard
 +  * mini DisplayPort → VGA adapter (Apple)
 +  * Internet connectivity (ethernet, wireless)
 +  * audio system
 +
 +===== Cool! I want to be a speaker =====
 +
 +Just register your talk ;)
 +
 +==== Prepare your materials ====
 +
 +  * **ENG**lish{{:​event:​flag-eng.png}}/​**CZ**ech{{:​event:​flag-cze.png}}/​**S**lova**K**{{:​event:​flag-svk.png}}languages are preferred for talks/​slides
 +  * You can either present from your own laptop or from our computer (standard formats that can be opened in Linux are supported)
 +
 +==== Tips ====
 +
 +  * be prepared to meet people interested in the theme you've presented after the session
 +  * have a flyer, handout or business cards ready if you want to give them to the audience
 +
 +===== Promo =====
 +
 +  * poster: [[https://​brmlab.cz/​_media/​event/​brmlab-lt-poster.svg|svg]] {{:​event:​brmlab-lt-poster.pdf|pdf}}
 +
 +===== Past sessions =====
 +^**December 6th 2018 ** ||||||
 +| 1 | abyssal | Hackovani novych NFC karet | NTAG2x, Ultralight C/EV1, Desfire EV2, stravenkove karty, ISO-15693 | en_US.UTF8 | {{ :​event:​nfc_cards_2_brm.pdf |}} |
 +| 2 | klokanek | I-ting: jin a jang, nula a jednicka | | cs_CZ.UTF8 | |
 +^**October 4th 2018 ** ||||||
 +| 1                                                                                                          | Mr.Holub ​ | Všechno létá i co peří nemá     | Pokracovani prednasky z 6.9.2018 - Prakticke ukazky ​                         | cs_CZ.UTF8 ​ | [[https://​mirror.vpsfree.cz/​videohrach/​video/​brm/​lightning_talks/​lt-2018-10/​2018-10-04-vsechno-leta-i-co-peri-nema-3.mp4|rec]] |
 +| 2 | sachy | [[project:​brmHistology:​start]] | Amaterska histologie i u vas doma | cs_CZ.UTF8 |
 +^**September 6th 2018 ** ||||||
 +| 1 | Mr.Holub ​ | Všechno létá i co peří nemá  | Pokračování přednášky z 7.6.2018 ​ | cs_CZ.UTF8 ​ | [[https://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2018-09/​2018-09-06-vsechno-leta-i-co-peri-nema-2.mp4|rec]] |
 +| 2 | Pavel Machek | {{:​event:​100000let.mgp|Jedna chyba za 100 000 let}} | Jak se delaji bezpecne systemy | cs_CZ.UTF8 ​ | [[https://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2018-09/​2018-09-06-jak-se-delaji-bezpecne-systemy.mp4|rec]] |
 +^**August 2nd 2018 ** ||||||
 +| 1  | MaxFX   | {{:​event:​maxfx-freebsd_ports.pdf |FreeBSD, How to make a new package}} ​       |       | CZ (ENG slides) | [[https://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2018-08/​2018-08-02-freebsd-how-to-make-a-new-package.mp4|rec]] |
 +| 2  | ruza    | [[https://​sunsec.cz/​web/​navody-openssh|OpenSSH bezpečněji než jste zvyklí]] |       | CZ              | [[https://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2018-08/​2018-08-02-openssh-bezpecnejsi-nez-jste-zvykli.mp4|rec]] |
 +| 3  | Pinky   | Proč a kdy (ne)testovat software ​         |       | cs_CZ.UTF8 ​     | [[https://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2018-08/​2018-08-02-proc-a-kdy-netestovat-software.mp4|rec]] |
 +^**June 7th 2018 ** ||||||
 +| 1                                                                                                          | sachy     | [[project:​bioosm:​start]] ​                                       | Biologicke zbrane ve vasem okoli                       | cs_CZ.UTF8 ​ | [[https://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2018-06/​2018-06-07-bioosm.mp4|rec]] | 
 +| 2                                                                                                          | Mr.Holub ​ | Všechno létá, i co peří nemá                  | Létající modely letadel - od vlašťovky k multikoptéře ​ | cs_CZ.UTF8 ​ | [[https://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2018-06/​2018-06-07-vsechno-leta-i-co-peri-nema.mp4|rec]] |
 +| 3                                                                                                          | mplayer ​  | Společný poslech epické přednášky o Bitcoinu ​ | 7 minut                                                | cs_CZ.UTF8 ​ | [[https://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2018-06/​2018-06-07-prednaska-o-bitcoinu.ogg|rec]] |
 +| 4 | abyssal | GnuPG - vnitrnosti, packet format a nadstavby (Enigmail...) | {{ :​event:​gnupg_bjornlab.pdf |slides}} | CZ |  |
 +| 5 | abyssal | Velmi kratky talk o novem brmdooru | {{ :​event:​brmdoor_short.pdf | slides}} | CZ |  |
 +^**August 3rd 2017 ** ||||||
 +^# ^  name  ^  title  ^  description ​ ^ Language ^ rec ^
 +| 1 | sachy         | svgsteg.sh ​                      | [[user:​sachy:​svgsteg]] ​                                   | CZ | [[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2017-08/​2017-08-03-svgsteg-vektorova-steganografie.mp4|rec]] |
 +| 2 | ruza          | {{:​event:​tlp.pdf|InfoSec:​ Traffic Light Protocol}} ​ | Kratky prispevek na tema klasifikace a sdileni informaci. ​ | CZ (ENG slides) ​ | [[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2017-08/​2017-08-03-traffic-light-protocol.mp4|rec]] |
 +| 3 | Vaclav Barta  | CAPTCHA breaking for fun         | prednaska bez streamu/​zaznamu (cca 15min) ​                 | CZ               |
 +^**July 6th 2017 ** ||||||
 +|1|Pinky|Kolečka,​ monitoring paranoidních lidí|Komplexní pipis systému. Začneme popisem HW a SW technologií a algoritmů použitý v projektu monitoringu pacientů s psychiatrickou diagnózou. Popíšeme si jak to pomůže pacientům, co u nich monitorujume. Zabývat se budem i způsobem psaní SW pro zařízení s omezenými zdroji energie. Proberem si i zpracování data na serveru, agregační algoritmy, detekce spánku, detekce kroků atp. |CZ| [[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2017-07/​2017-07-06-kolecko-monitorovani-maniodepresivnich-pacientu.mp4|rec]] |
 +^**Jun 1st 2017 ** ||||||
 +|1|Barney|{{ :​event:​zobrazovani_magnetickou_rezonanci_-_barney.pdf|Pokročilé vyšetřovací metody - MRI}}|Princip vyšetření,​ přínosy, stavba přístroje,​ ukázky obrázků. Pro zájemce možno podniknout prohlídku CAPI (http://​capi.lf1.cuni.cz/​) s přímou demonstrací použití preklinického MRI přístroje na myších.|CZ| [[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2017-06/​2017-06-01-pokrocile-vysetrovaci-metody-mri-barney.mp4|rec]] |
 +|2|abyssal|{{ :​event:​cryptonote_exploit.pdf |CryptoNote exploit}}|Jak ošklivé body na Curve25519 umožňují vytvářet double-spend v CryptoNote měnách (Monero, ByteCoin, ...). Jak vyrobit $1M z ničeho. Porovnání soukromí v Bitcoin/​ring signature/​ringCT/​zkSNARK transakcích.|SK|
 +^**Apr 6th 2017 ** ||||||
 +| 1 | Pinky | Safety third - \\ nudná přednáška s oslnivým koncem | Toxicita a nebezpečnost chemikálií,​ značení, zacházení,​ normy. Přednáška bude zakončena demonstrací,​ odvážnější se mohou stát čichači. | CZ | [[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2017-04/​2017-04-06-bezpecnost-prace-v-laboratori.mp4|rec]] |
 +| 2 | sachy | [[user:​sachy:​brmdam]] | tl;dr wiki | CZ | |
 +^**Mar 2nd 2017 ** ||||||
 +| 1 | Arllette | CAPI (Center for Advanced Preclinical Imaging) ​ | Seznámení s CAPI, s tím co dělá, jaké přístroje má k dispozici a co s ním můžem dělat my (MRI, CT, PET, MPI, ..). (koordinaci zajišťuje Pinky). | CZ | [[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2017-03/​2017-03-02-capi-mri-ct-per.mp4|rec]] |
 +| 2 | Pinky | MQTT crash course | Posílání zpráv pomocí MQTT - budujeme (ne příliš) chytrou dílnu/​laboratoř/​parkoviště .... Krátký, jednoducý, praktický worshop (přimo na vašem notebooku). | CZ (mostly) | |
 +^**Feb 2nd 2017 ** ||||||
 +| 1 |  Filip Dominec | Silicon chip dissection | Komentovaná prohlídka čipu pod elektronovým mikroskopem. | CZ |
 +^**Dec 1st, 2016 ** ||||||
 +|1 | [[user:​ivan-max]] | Něco ze života ​ | křesťanství. jak jsem k němu přišel a proč studuji MFF | čeština | [[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2016-12/​2016-12-01-krestanstvi-jak-jsem-k-nemu-prisel-a-proc-studuju-mff.mp4|rec]] |
 +|2 | Drsník | Rádio for Dummies ​ | Něco málo o tom, jak funguje rádiová komunikace pro nás "​hloupé"​. Probereme šíření, antény, dosah, deciBely, RSSI, SNR, útlum, zisk, dBm a další ta podivná slova. Příklady budou ze světa IOT Lora komunikace. | čeština | [[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2016-12/​2016-12-01-radio-for-dummies.mp4|rec]] |
 +^**Nov 3rd, 2016 ** ||||||
 +| 1 | Pavel Machek | {{:​event:​nohammer.mgp|Jen Intel muze zachranit svet}}... ale jemu se nechce\\ (cca 15 min) | Bezpecnostni chyba v hardwaru, postizena je odhadem polovicka vsech novych pocitacu, umoznuje spusteni nativniho kodu z javascriptu,​ a umoznuje napadeni jadra z uzivatelske aplikace. Ano, rec je o Rowhammeru.... a co s nim muzeme udelat. |  CZ  | [[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2016-11/​2016-11-03-rowhammer-pavel-machek.mp4|rec]] | 
 +| 2 | [[user:​ruza]] | {{:​user:​ruza:​csirt.pdf|CSIRT}}\\ (cca 25 min) | Can we haz an [[project:​csirt:​start|BRM-CSIRT]]?​ |  CZ\\ (ENG slides) ​ | [[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2016-11/​2016-11-03-can-i-haz-csirt-ruza.mp4|rec]] | 
 +| 3 | Pavel Machek | {{:​event:​digifoto.mgp|Digitalni fotografie, aneb postavte si vlastni fotak}}\\ (cca 55 min) | Povidani o digitalnich fotacich, jak s nima zachazet, a jak fungujou vevnitr. Konkretne bude rec o Texas Instruments OMAP 3 Image Signal Processor-u (a jeho vyuziti v Nokii N900), Video4linux subsystemu v jadre, a projektu FCam ( https://​gitlab.com/​pavelm/​fcam-dev ). |  CZ  | [[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2016-11/​2016-11-03-digitalni-fotografie-postavte-si-vlastni-fotak.mp4|rec]] |
 +^**Oct 6th, 2016 ** ||||||
 +| 1 | Drsník | {{:​event:​lora_drsnik.pdf|LORA a jiná havěť}} co nám tu už chvíli nad hlavami poletuje | Stručný úvod do protokolu LORA, sítě LORAWAN, komunitní sítě The Things Network (TTN). Zmíníme se i o SIGFoxu, LTE-M, NB-IOT a dalších konkurentech. Všechny tyto protokoly se snaží řešit totéž - úspornější,​ levnější bezdrátový přenos malých dat pro IOT. Jak souboj v budoucnu dopadne je ale zatím ve hvězdách. | CZ | [[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2016-10/​2016-10-06-lora-a-lorawan.mkv|rec]] |
 +| 2 | [[user:​tomsuch]] | Sigfox | - | CZ | [[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2016-10/​2016-10-06-sigfox.mkv|rec]] |
 +| 3 | [[user:​david]] | {{:​event:​efcl.pdf|EFCL}} (Even Faster Channelizer of Litomerice). | Talk by mohl zajimat lidi z radiolabu, ale i priznivce extremniho programovani --- zminim se o tom jak pouzivat SIMD instrukce a jak delat program tak aby efektivne bezel na vice jadrech. {{:​event:​efcl-dokumentace.odf|EFCL,​ uzivatelska dokumentace}} | CZ | [[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2016-10/​2016-10-06-even-faster-channelizer-of-litomerice.mkv|rec]] |
 +| 4 | [[user:​da3m0n22]] | Bezpecnost telefonu GranitePhone | - | CZ | [[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2016-10/​2016-10-06-bezpecnost-granitephone.mkv|rec]] |
 +^**Jul 7th, 2016 ** ||||||
 +|1 | [[user:​ivan-max]] | Křesťanství- způsob použiti | K čemu se hodí křesťanství ​ | čeština | [[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2016-07/​2016-07-07-krestanstvi-zpusob-pouziti.mkv|rec]] |
 +^**May 5th, 2016 ** ||||||
 +|1 | [[user:​niekt0]] | "​bezpecnost"​ v Windows sietach | Par poznamok k bezpecnostnej architekture windows sieti | babisovstina | [[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2016-05/​2016-05-05-bezpecnost-ve-windows-sietach.mkv|rec]] |
 +|2 | [[user:​abyssal]] | {{:​event:​utoky_na_tor_talknight.pdf|Útoky na Tor}} | Především ty praktické | babišovština | [[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2016-05/​2016-05-05-utoky-na-tor.mkv|rec]] |
 +^**Mar 3rd, 2016 ** ||||||
 +|1 |Mr.Holub |Holubuv komunikacni protokol (HCP). |Vlastni komunikacni protokol pro prenos dat v rezimu master/​slave za pouziti sesti vodicu (vcetne zeme). Na rychlosti zarizeni nezalezi - obousmerne potvrzovani. Cilem projektu bylo vytvorit jednoduchy prenosovy protokol, kteremu bych rozumel ;-) . |CZ |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2016-03/​2016-03-03-holubuv-komunikacni-protokol.mkv|rec]] |
 +|3 |pasky |[[https://​docs.google.com/​presentation/​d/​1k3ctUAqaCRMFgNnB5qpBuETMFYwsToMwHpgfrnjButU/​edit#​slide=id.p|Segregated Witness a velikost bitcoinových bloků]] (~30min) |Stručný popis nedávné debaty o zvětšování bloků v blockchainu,​ proč není velikost bloku jen implementační detail a zvýšení kapacity blockchainu pomocí tzv. segregated witness. |cz |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2016-03/​2016-03-03-bitcoin-scaling-segregated-witness.mkv|rec]] |
 +^**Feb 4th, 2016 ** ||||||
 +|0 |Pavel Machek |{{:​event:​nokia_n900.mgp|Mainlinovy kernel a Debian na telefonu}} ​ |N900? "jo, uz to i telefonuje."​ Přineste si N900 s sebou, kdo máte. |{{:​event:​flag-cze.png}}Czech |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2016-02/​2016-02-04-nokia-n900.mkv|rec]] |
 +|1 |tomsuch |Detekce IMSI catcher na Androidu (AIMSICD) |Jak poznate ze se v GSM siti deje neco neobvykleho. |{{:​event:​flag-cze.png}}Czech |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2016-02/​2016-02-04-imsi-catcher-catcher.mkv|rec]] |
 +|2 |pinky |{{:​event:​rev_ing_ttl_bipolar.pdf|Reverzní inženýrství polovodičů}} ​ |Popis konstrukce a funkce hradel (NAND/​NOT/​NOR/​…) \\ tranzistor po tranzistoru,​ obrázkový průvodce světěm křemíku. |{{:​event:​flag-cze.png}}Czech |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2016-02/​2016-02-04-reverzni-inzenyrstvi-cipu.mkv|rec]] |
 +^**Jan 7th, 2016 ** ||||||
 +|1 |[[:​user:​mrkva|mrkva]] |{{:​event:​talk-2016-01-07-mrkva.pdf|Pocitace na ctyrech kolech}} ​ |OBD-II, CAN, a spousta zabavy za par korun |{{:​event:​flag-cze.png}}Czech |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2016-01/​2016-01-07-pocitace-na-ctyrech-kolech.mkv|rec]] |
 +|2 |[[:​user:​pinky|pinky]] |{{:​event:​celp_linear_prediction_tetrapol.pdf|CELP audio kodeky, kodek pro TETRAPOL}} ​ |Část první z N (úvod). Proberem matematiku kolem lineární predikce, následovat bude report stavu audio kodeku pro TETRAPOL. |{{:​event:​flag-cze.png}}Czech |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2016-01/​2016-01-07-celp-audio-kodek.mkv|rec]] |
 +|3 |[[:​user:​pasky|pasky]] |{{:​event:​brmbar.pdf|brmbar}} ​ |brmbar internals |{{:​event:​flag-cze.png}}Czech |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2016-01/​2016-01-07-brmbar.mkv|rec]] |
 +|4 |[[:​user:​niekt0|niekt0]] |CCC engelsystem |jak zorganizovat tisice dobrovolniku ([[https://​engelsystem.de/​|https://​engelsystem.de/​]]) |{{:​event:​flag-cze.png}}Czech |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2016-01/​2016-01-07-angel-system.mkv|rec]] |
 +|5 |[[:​user:​tomsuch|tomsuch]] |Tamara |  |{{:​event:​flag-cze.png}}Czech |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2016-01/​2016-01-07-tamara.mkv|rec]] |
 +^**Dec 3rd, 2015 ** ||||||
 +|1 |[[:​user:​ruza|ruza]] |{{:​event:​hacking_virtualapp.pdf|Hacking into an virtual appliance}} ​ |Jak lze postupovat kdyz vam vendor proda tzv. "​virtualni appliance",​ tj virtual do nehoz vam znemozni pristup, a vy se presto chcete "​podivat pod poklicku"​. |{{:​event:​flag-cze.png}}Czech \\  {{:​event:​flag-eng.png}}ENGlish friendly slides |  |
 +|2 |[[:​user:​ivan|ivan]] |Buh, Jezis - pozitiva |O bohu uz bylo receno vice nez dost osklivého, tak bych rad o něm povedel neco pekného |{{:​event:​flag-cze.png}}Czech \\  {{:​event:​flag-cze.png}}Slajdy česky |  |
 +^**Oct 1st, 2015 ** ||||||
 +|1 |Jenda |Kukuruku |SDR software that sucks less |cs_CZ.CP895 |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2015-10/​2015-10-01-kukuruku-a-sdr-software-that-sucks-less.mkv|rec]] |
 +|2 |trimen |{{:​event:​feg3d.pdf|FEG3D}} ​ |Zámky nepřekonané nedestruktivními metodami, rozbor funkce, aneb co si dát do dveří |cs_CZ.UTF-8 |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2015-10/​2015-10-01-zamky.mkv|rec]] |
 +|3 |stick |{{:​event:​ipfs.pdf|IPFS}} ​ |InterPlanetary File System |cz/sk |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2015-10/​2015-10-01-interplanetary-filesystem.mkv|rec]] |
 +^**Sep 3rd, 2015 ** ||||||
 +|0 |chido |Recitace První máj |  |**CZ**ech{{:​event:​flag-cze.png}} |N/A |
 +|1 |sachy |{{:​event:​spyzilla.pdf|SpyZilla - fighting root CAs}}  |To trust, or not to trust? |**CZ**ech{{:​event:​flag-cze.png}}.UTF8 |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2015-09/​2015-09-03-spyzilla-fighting-root-cas.mkv|rec]] |
 +^**Jun 4th, 2015 ** ||||||
 +|1 |pasky |Myšlenkové vektory pro zpracování přirozeného jazyka |Jak se state-of-art umělé neuronové sítě, které pracují s textem, čím dál více podobají té lidské, a co nového zajímavého umí. |**CZ**{{:​event:​flag-cze.png}} |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2015-06/​2015-06-04-myslenkove-vektory.mkv|rec]] |
 +|2 |tomsuch |Jak se dostat ze sracek |exekuce, byrokracie, atd |**CZ**{{:​event:​flag-cze.png}} |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2015-06/​2015-06-04-jak-se-dostat-do-sracek.mkv|rec]] |
 +|3 |da3m0n22 |{{:​event:​03-da3m0n22-git_brm.pdf|GIT Workshop}} ​ |Základy GIT a extra buřty |**CZ**{{:​event:​flag-cze.png}} |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2015-06/​2015-06-04-git-workshop.mkv|rec]] |
 +^**May 7th, 2015 ** ||||||
 +|1 |Pavel Machek |Zjistovani polohy v mobilnim telefonu (~45min) |Lokalizace pomoci mapy wifi siti a gsm zakladen |**CZ**ech{{:​event:​flag-cze.png}} \\  **ENG**lish{{:​event:​flag-eng.png}}slides |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2015-05/​2015-05-07-lokalizace-pomoci-mobilniho-telefonu.mkv|rec]] |
 +|2 |abyssal |[[:​project:​bitcoin:​who_stole_my_btc.py|Kto zdefraudoval multisig wallet?]] (~25 min) |Trocha forenznej analyzy multisig transakcii v blockchaine |**SK**{{:​event:​flag-svk.png}} |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2015-05/​2015-05-07-kdo-zdefraudoval-brmlabi-multisig-wallet.mkv|rec]] |
 +|3 |tomsuch |Tetra |Tetra |**CZ**{{:​event:​flag-cze.png}} |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2015-05/​2015-05-07-tetra.mkv|rec]] |
 +^**Apr 2nd, 2015 ** ||||||
 +|1 |Jan Dušátko |{{:​event:​openvpn_configuration.ppt|OpenVPN hardening}} ​ |  |**CZ**ech{{:​event:​flag-cze.png}} |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2015-04/​2015-04-02-openvpn-hardening.mkv|rec]] |
 +^**Mar 5th, 2015 ** ||||||
 +|1 |[[:​user:​ruza|ruza]] |{{:​event:​gnupg-modern.pdf|GnuPG modern}} ​ |NSA-free sifrovaci technologie advanced pouziti, novinky a zkusenosti |**CZ**ech{{:​event:​flag-cze.png}} \\  **ENG**lish{{:​event:​flag-eng.png}}slides |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2015-03/​2015-03-05-gnupg-modern.mkv|rec]] |
 +|2 |[[:​user:​kxt|kxt]] |{{:​event:​aeroradio.pdf|radio v civilnim letectvi}} ​ |radiolokacni,​ navigacni a komunikacni sluzby v letectvi (airliners + general aviation) |**CZ**ech{{:​event:​flag-cze.png}} |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2015-03/​2015-03-05-radio-v-letectvi.mkv|rec]] |
 +^**Nov 6th, 2014 ** ||||||
 +|1 |drsnik |Letem HAM DIGI světem - Digitální módy provozu v radioamatérském světě. |Stručný přehled používaných modulací pro přenos informací mezi radioamatéry jinak než hlasem nebo tím divným pípáním. Možná i pro "​neHAMy"​ zajímavý přehled o tom, jak sinusovku "​ohýbají"​ radioamatéři,​ aby éterem přenesli nuly a jedničky. Od telegrafie až ke spread spektru: RTTY, PSK, SSTV, JT65, WSPR, ROS, APRS, Pactor, Amtor ale taky Majka z Gurunu a Ďáblův písař hrají Domino s Olvií. |CZ |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2014-11/​2014-11-06-letem-ham-digi-svetem.mkv|rec]] |
 +|2 |drsnik |Strčné seznámení s projektem SatNOGS |Jak co nejjednoduššeji na lov družic… |CZ |:::|
 +^**Aug 7th, 2014 ** ||||||
 +|∞ |Stevko |Tor |Čo je Tor, kto ho používa, ako funguje a aké sú útoky naňho. |{{:​event:​flag-svk.png}}Slovak |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2014-08/​2014-08-07-tor.mkv|rec]] |
 +|∞+1 |Vítek Ježek |{{:​event:​lt-rekola.ppt|Rekola:​ kola do ulic, kola pro všechny!}} ​ |Jak Rekola fungují, jak si je půjčit. A jak díky ním třeba i zmenšovat kriminalitu v Praze (chceme hardwaraře!) |{{:​event:​flag-cze.png}}Czech |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2014-08/​2014-08-07-rekola.mkv|rec]] |
 +^**July 3rd, 2014 ** ||||||
 +|1 |[[http://​jaanus.tech-thing.org/​|Jaanus Kalde]] (Estonia) |ESTCube-1 |I am electrical engineer in ESTCube cubesatellite project and Tech-thing design company. I have given courses on robotics and electronics and blogged my electronic projects, so I am very interested in sharing my knowledge. |{{:​event:​flag-eng.png}}English |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2014-07/​2014-07-03-estcube-cubesat.mkv|rec]] |
 +|2 |pasky |vim as an IDE |Quick demo of vim set up as an IDE for Java and Python - with "​intellisense",​ integrated documentation,​ jump-to-definition,​ git integration and on-the-fly error checking |{{:​event:​flag-eng.png}}English |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2014-07/​2014-07-03-vim-as-an-ide.mkv|rec]] |
 +|A(A(4,​4),​A(4,​4)) |TMA |výročí DJIA |Noticka o DJIA |{{:​event:​flag-eng.png}}English |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2014-07/​2014-07-03-dija-anniversary.mkv|rec]] |
 +|<​sub>​0</​sub> ​  ​|mrkva+ray |Ionizing radiation |Quick talk about radiation, radioactive sources, measurements and radiation safety. |{{:​event:​flag-cze.png}}Czech |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2014-07/​2014-07-03-radiace.mkv|rec]] |
 +^**Apr 3th, 2014 ** ||||||
 +|1 |Ondřej Koloničný |{{:​event:​electra.pdf|Electra I}}  |Tvurce projektu paperduino.eu a zakladatel [[http://​hackerspaces.org/​wiki/​Pardubice_Hackerspace|Pardubice Hackerspace]] nam prijde ukazat modularni stavebnici Electra I pro vyuku zakladu elektroniky |{{:​event:​flag-cze.png}}Czech |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2014-04/​2014-04-03-paperduino.mkv|Part 1]] [[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2014-04/​2014-04-03-electra.mkv|Part 2]] |
 +|2 |Archimedes |{{:​event:​cubesat.pdf|CubeSAT v CR}}  |povšechný "​status report"​ cubesat projektu v CR |{{:​event:​flag-cze.png}}Czech |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2014-04/​2014-04-03-cubesat.mkv|h.264/​mkv]] |
 +^**Mar 6th, 2014 ** ||||||
 +|1 |Timothy Hobbs |{{:​event:​subuser-brmlab.odp|Securing the Linux desktop with Docker + Subuser}} ​ |I will discuss how using [[https://​github.com/​timthelion/​subuser|Docker + Subuser]] can improve desktop security for "​hackers"​ and other people who download and run too many untrusted programs. |{{:​event:​flag-eng.png}}English |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2014-03/​2014-03-06-securing-linux-desktop-with-docker.mkv|h.264/​mkv]] |
 +|2 |Pinky |Brief tour trought the colors of Czech republic |geological map of czech republic explained |{{:​event:​flag-cze.png}}Czech |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2014-03/​2014-03-06-geologie-ceske-republiky.mkv|h.264/​mkv]] |
 +|3 |da3m0n22 |MoodyLight Introduction |Introducing [[https://​moodylight.eu/​|MoodyLight platform]] |{{:​event:​flag-cze.png}}Czech |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2014-03/​2014-03-06-moodylight.mkv|h.264/​mkv]] |
 +^**Feb 6th, 2014 ** ||||||
 +|1 |Stevko |NetHack sociálne |Ako sa dá hrať NetHack a byť pri tom v kontakte s ľuďmi. Kibicovanie,​ rebríčky, diskusie, rady, wiki, dokonca komix. |{{:​event:​flag-svk.png}}Slovak |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2014-02/​2014-02-06-nethack-socialne.mkv|h.264/​mkv]] |
 +|2 |Drsnik |CRK-10 |Malý transceiver pro vysílání na kratkých vlnách - CRK-10a aneb jak zacit skromně a za málo chechtáčků. Stručný popis konstrukce a zkušeností se stavbou kitu. |{{:​event:​flag-cze.png}}Czech |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2014-02/​2014-02-06-crk10-mini-hf-transceiver.mkv|h.264/​mkv]] |
 +^**Dec 5th, 2013 ** ||||||
 +|1 |Pasky |{{:​event:​nemaload.pdf|Nemaload:​ Mind uploading a červík c. elegans}} ​ |Již řadu měsíců spolupracuji na výzkumném projektu, jehož cílem je aktivní mikroskopické scanování nervových buněk jednoduchého organismu a simulaci nervové sítě v počítači na základě naměřených hodnot. Stále jsme celkem na začátku, alespoň předvedu, co velmi málo už umíme. |{{:​event:​flag-cze.png}}Czech |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2013-12/​2013-12-05-uploading-c-elegans.mkv|h.264/​mkv]] |
 +|2 |Filip Dominec |Hackovani fotonu |[[http://​fzu.cz/​~dominecf/​misc/​PhD_documentation/​|http://​fzu.cz/​~dominecf/​misc/​PhD_documentation/​]] \\  [[http://​fzu.cz/​~dominecf/​misc/​meep/​|http://​fzu.cz/​~dominecf/​misc/​meep/​]] |{{:​event:​flag-cze.png}}Czech |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2013-12/​2013-12-05-metamaterialy-rezonatory-pro-thz-vlny.mkv|h.264/​mkv]] |
 +^**Nov 7th, 2013 ** ||||||
 +|1 |Doc. RNDr. Daniel Frynta, PhD. |Krásné je obtížné \\ 20 min (78 min) |Poděkování za pomoc brmlabáků při hodnocení zvířat v minulých týdnech - autor výzkumu Doc. Frynta vysvětlí, čím se výzkum zabýval a přiblíží výsledky. |{{:​event:​flag-cze.png}}Czech |pending moderation |
 +|2 |David Klusacek |{{:​event:​minduploading.pdf|Mind Uploading}} ​ \\  20 min (83 min) |Budu se venovat tomu, jaky by jednoho dne mohl mit vyse zmineny Paskyho vyzkum dopad na lidstvo a zejmena problemum ktere bude jeste muset prekonat aby k tomu doslo. Zminim i duvody proc si nekteri lide mysli ze to nepujde. |{{:​event:​flag-cze.png}}Czech |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2013-11/​2013-11-07-mind-uploading.mkv|h.264/​mkv]] |
 +|3 |Jérôme Poisson (Goffi) |Salut à Toi \\ 25 min |Communication tool based on XMPP, for micro blogging, file sharing, games, etc. [[http://​sat.goffi.org/​|http://​sat.goffi.org/​]] |{{:​event:​flag-eng.png}}English |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2013-11/​2013-11-07-salut-a-toi.mkv|h.264/​mkv]] |
 +^**Oct 3rd, 2013 ** ||||||
 +|1 |frlan |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2013-10/​krautspace.pdf|Krautspace - hackerspace in Jena, Germany]] |A few sentences about hackerspace in Jena. A couple of pictures. Few lines about history and future planes and projects |{{:​event:​flag-eng.png}}English |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2013-10/​krautspace.pdf|pdf]] |
 +|2 |frlan |Geany |Fast and lightweight cross-platform editor with IDE features. |{{:​event:​flag-eng.png}}English |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2013-10/​2013-10-03-geany.mkv|h.264/​mkv]] |
 +|3 |Fedajkin |Rudý Android: Takže vy byste chtěli levný smartphone z Číny? |Podělím se o své zkušenosti s Android telefony z Číny, čínskou kulturou i obchodní etikou. Povíme si tipy jak dobře vybrat, nenechat se napálit a získat zařízení,​ kteří vám budou přátelé závidět. |{{:​event:​flag-cze.png}}Czech |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2013-10/​2013-10-03-rudy-android.mkv|h.264/​mkv]] |
 +^**Sep 5th, 2013 ** ||||||
 +|0 |Tomáš Bejček <​tb@artpatent.eu>​ |Patentové právo |Patentování,​ registrované značky, ochrana duševního vlastnictví |{{:​event:​flag-cze.png}}Czech |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2013-09/​2013-09-05-artpatent.ogg|vorbis/​ogg]] |
 +|1 |tomsuch |Android application rapid prototyping with MIT app inventor |Spoločne si v rámci toho urobíme apku |{{:​event:​flag-cze.png}}Czech |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2013-09/​2013-09-05-android-rapid-prototyping-tomsuch.mkv|h.264/​mkv]] |
 +^**Jul 4th, 2013 ** ||||||
 +|1 |Margo Thierry \\ & Alex Corbi |{{:​event:​opensteps.pdf|Visualising open data to bring out global issues}} ​ |By going from theory to practice, we will show where data can be quickly gathered from, and by using open source technologies,​ put it in a visual context to make relevant issues easy to understand. (open-steps.org) |{{:​event:​flag-eng.png}}English |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2013-07/​2013-07-04-opendata.mkv|h.264/​mkv]] |
 +|2 |overdrive |{{:​event:​practical_crypto_1.odp|Everyday crypto and privacy}} ​ |Basic tools and its configuration for everyday cryptography and privacy. Email, pidgin, plugins for firefox. Android app too. |{{:​event:​flag-eng.png}}English |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2013-07/​2013-07-04-everyday-crypto-overdrive.mkv|h.264/​mkv]] |
 +|3 |[[:​user:​stevko|Stevko]] |Obsah sudu v podzemí |O tom, čo je v sude v dolnom sklade. |{{:​event:​flag-svk.png}}Slovak |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2013-07/​2013-07-04-kvaseni-stevko.mkv|h.264/​mkv]] |
 +|4 |[[:​user:​da3m0n22|da3m0n22]] |Moody Light |DYI OpenHardware + OpenSource bluetooth controllerd lamp |{{:​event:​flag-cze.png}}Czech |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2013-07/​2013-07-04-moody-light-daemon.mkv|h.264/​mkv]] |
 +^**Jun 6th, 2013 ** ||||||
 +|0 |[[:​user:​tomsuch|tomsuch]] |{{:​event:​neurosky.pdf|Neurosky TGAM}} ​ |lampicka ovladana myslenkami |{{:​event:​flag-cze.png}}czech |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2013-06/​neurosky-tomsuch.mkv|h.264/​mkv]] |
 +|1 |[[:​user:​ruza|ruza]] |{{:​event:​ingress.pdf|Ingress to Ingress}} ​ |Augmented reality game from acquaintance to look from a higher level (incl. live demo) |{{:​event:​flag-cze.png}}czech |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2013-06/​ingress-ruza.mkv|h.264/​mkv]] |
 +|2 |[[:​user:​pasky|pasky]] |{{:​event:​lxc.pdf|Linux Containers}} ​ |"​Virtual machines"​ on OS level - the way that fits the UNIX/Plan9 philosophy. Brief intro to lxc and docker. |{{:​event:​flag-cze.png}}czech |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2013-06/​linuxove-kontejnery-pasky.mkv|h.264/​mkv]] |
 +|3 |vatoz |[[http://​prezi.com/​ktbf39ao3yt3/​|Zápasy v divadelní improvizaci]] |Interaktivnější než počítačové hry. Nepředvidatelnější než Prodaná nevěsta. Šílenější než Einstein. I takové může být divadlo. |{{:​event:​flag-cze.png}}czech |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2013-06/​divadelni-improvizace-vatoz.mkv|h.264/​mkv]] |
 +|4 |Jakub Jon |{{:​event:​synchronizace_senzoru_mobilniho_mapovaciho_systemu.pdf|Mobilní Mapovací Systém}} ​ |Problém synchronizace dat ze senzorů (INS, GPS, laserový skener) pro potřeby mobilního mapovacího systému. |{{:​event:​flag-cze.png}}czech |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2013-06/​mobilni-mapovaci-system-jakub-jon.mkv|h.264/​mkv]] |
 +|5 |[[:​user:​stick|stick]]+[[:​user:​mmahut|mmahut]] |{{:​event:​openshift.pdf|OpenShift}} ​ |Open-source Platform as a Service (PaaS) |{{:​event:​flag-svk.png}}slovak |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2013-06/​openshift-stick.mkv|h.264/​mkv]] |
 +^**Apr 4th, 2013, 20:00** ||||||
 +|1 |Jenda |Výpočetní tomografie (CT) pro lamy |[[http://​jenda.hrach.eu/​brm/​ct.pdf|http://​jenda.hrach.eu/​brm/​ct.pdf]] |{{:​event:​flag-cze.png}}czech |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2013-04/​ct-vypocetni-tomografie-jenda.mkv|h.264/​mkv]] |
 +|2 |Pasky |Light field microscopy |Ještě více optiky, navážeme na Jendu a podíváme se, jak postavit mikroskop, který jedním snímkem získá 3D obraz vzorku. Součástí bude malé demo (bez mikroskopu samotného) |{{:​event:​flag-cze.png}}czech |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2013-04/​light-field-microscopy-pasky.mkv|h.264/​mkv]] |
 +|3 |chido |Proc nestiham meetupy |Kraticke povidani o Ustavu Molekularni Genetiky a laboratori transgennich modelu nemoci, o tom co se tam snazim delat ja, co tam delaji ostatni, jak se vyrabi transgenni mysi a jak se snad v budoucnu (castecne diky nam) budou dat vyrobit snaz. Uroven odbornosti prispusobim ad hoc podle publika :) Dotazy vitany, at vim o cem mluvit :) |{{:​event:​flag-svk.png}}slovak |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2013-04/​ustav-molekularni-genetiky-chido.mkv|h.264/​mkv]] |
 +^**Mar 7th, 2013, 20:00** ||||||
 +|1 |Mrkva |Úvod do třaskavin |Jak (ne)přijít o končetiny snadno a rychle. |{{:​event:​flag-cze.png}}czech |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2013-03/​3-traskaviny-mrkva.mkv|h.264/​mkv]] |
 +|2 |Lennonka |Duben Měsíc Drabble |  |{{:​event:​flag-cze.png}}czech |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2013-03/​1-drabble-lennonka.mkv|h.264/​mkv]] |
 +|3 |Jenda |Stratosférické smetí |Lovíme sondy |{{:​event:​flag-cze.png}}czech |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2013-03/​2-radiosondy-jenda.mkv|h.264/​mkv]] |
 +|4 |mojzis |drupal 8 entities |Co je v nem noveho. kdyz bude cas, povim vam jeste svoji predstavu o drupalu jako aplikacnim frameworku, entitach a tak |{{:​event:​flag-cze.png}}czech |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2013-03/​4-drupal-mojzis.mkv|h.264/​mkv]] |
 +^**Feb 8th, 2013, 20:00** ||||||
 +|1 |da3m0n22 |Úvod do CakePHP |Lehký úvod do PHP frameworku CakePHP, který byl použit pro realizaci BrmSklad rozhraní. Základní struktura, moduly, fajn featury a ukázka. |{{:​event:​flag-cze.png}}Czech |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2013-02/​1-cakephp-da3m0n22.mkv|h.264/​mkv]] |
 +|2 |Zdeněk Hladik {{:​event:​medal-gold.png}} |{{:​event:​uvod_do_umeni_telegrafie.pdf|Úvod do umění telegrafie}} ​ |aneb - Hacking your brain for morse codec - Jeste lehci uvod do umeni telegrafie, umeni ktere pomalu vymira. V kratke prezentaci se vas pokusim presvedcit, ze stoji za to se telegrafni abecedu a jeji prijem sluchem naucit. Morse je v podstate dalo by se rict jediny "​digtalni"​ prenos dat, ktery zvladne dekodovat nas mozek. Ukazeme si cim se vysila, klasicky telegrafni klic neni jediny. Rekneme si jak se ucit efektivne - spatne navyky mohou velmi prekazet.Predvedeme si vyukovy software, jak poslouchat skutecny provoz na HAM pasmech i bez radia (websdr.org) Nakonec si zkusime pro predstavu o obtiznosti (nebo lepe lehkosti) uceni prehrat kratkou lekci vyuky prijmu. |{{:​event:​flag-cze.png}}Czech |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2013-02/​2-telegrafie-drsnik.mkv|h.264/​mkv]] |
 +|3 |Stevko |Základy účtovníctva |Ľahký úvod do problematiky účtovníctva. Čo nájdeme vo výkazoch? Prečo môže mať firma zisk a nemať peniaze? |{{:​event:​flag-svk.png}}Slovak |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2013-02/​3-ucetnictvi-stevko.mkv|h.264/​mkv]] |
 +|4 |Jan Cibulka |Data retention |Jak vyrazit z mobilního operátora data, která na vás má? Co s pak s nimi? |{{:​event:​flag-cze.png}}Czech |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2013-02/​4-data-retention-cibi.mkv|h.264/​mkv]] |
 +|5 |Ondřej Profant |Cryptoparty Prague |[[http://​www.slideshare.net/​ondrejprofant/​cryptoparty-predstaveni|Představení pražské Cryptoparty]] - proč, jak, pro, koho a kdy. Talk je z části zaměřen na rozptýlení kritiky z řád odborné veřejnosti. |{{:​event:​flag-cze.png}}Czech |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2013-02/​5-cryptoparty-profant.mkv|h.264/​mkv]] |
 +|6 |Pavol Rusnak |Freerouter |Kratka ukazka pouzita routovacieho nastroja z [[http://​freerouting.net/​|http://​freerouting.net/​]] v programe Eagle |{{:​event:​flag-svk.png}}Slovak |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2013-02/​6-eagle-freerouting-stick.mkv|h.264/​mkv]] |
 +^**Jan 3rd, 2013, 20:00** ||||||
 +^# ^name ^title ^description ^language ^video |
 +|1 |abyssal |Vietnam, Cambodia |travelogue |{{:​event:​flag-svk.png}}slovak |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2013-01/​vietnam-abyssal.mkv|h.264/​mkv]] |
 +|2 |jenda |EHSM |conference report |{{:​event:​flag-cze.png}}czech |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2013-01/​ehsm-jenda.mkv|h.264/​mkv]] |
 +|3 |[[:​user:​ruza|ruza]] |{{:​event:​29c3.pdf|Ozveny 29c3}} ​ |conference report |{{:​event:​flag-cze.png}}czech |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2013-01/​29c3-ruza.mkv|h.264/​mkv]] |
 +|4 |harvie |Simulace elektronickych obvodu (nejen) na Linuxu |Software for Electrical Engineering (Falstad circuit, Qucs, LogiSim, Ksimus, KtechLab) |{{:​event:​flag-cze.png}}czech |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2013-01/​simulace-obvodu-harvie.mkv|h.264/​mkv]] |
 +^**Dec 6th, 2012, 20:00** ||||||
 +^# ^name ^title ^description ^language ^video |
 +|1 |Jenda |brmrtg |brmrtg - vše, co jste měli vědět, a neřekli jsme vám |{{:​event:​flag-eng.png}}English |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2012-12/​brmrtg-jenda.mkv|h.264/​mkv]] |
 +|2 |Stevko {{:​event:​medal-gold.png}} |Siteswap |žonglovanie podľa čísel. S ukážkami. |{{:​event:​flag-eng.png}}English |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2012-12/​siteswap-juggling-stevko.mkv|h.264/​mkv]] |
 +|3 |Urs Gaudenz |GaudiLabs on Free libre open source hardware |Sharing the designs and source codes of open hardware is not just about improving the process of developpement by exchaning information it is also about freedom of use of the products. “Open PCR in the Wild” – a project reflection. |{{:​event:​flag-eng.png}} |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2012-12/​gaudilab-floss-hw-biology.mkv|h.264/​mkv]] |
 +|4 |Brian Degger |MakerSpace (Newcastle, UK) |[[http://​www.makerspace.org.uk/​|http://​www.makerspace.org.uk/​]] |{{:​event:​flag-eng.png}}English |  |
 +|5 |Robertina Šebjanič |Ljudmila - media lab from Ljubljana |LJUDMILA – Ljubljana Digital Media Lab has been operating since 1994 and is based on open-access and open-source principles. It connects new media technologies and artistic projects as well as encourages broader, savvier, and more creative uses of new technologies. It focuses on art production as well as education, research and development of open hardware and software. |{{:​event:​flag-eng.png}}English |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2012-12/​ljudmila-media-lab-from-ljubljana.mkv|h.264/​mkv]] |
 +|6 |Miha Turšič |KSEVT |Cultural Centre of European Space Technologies |{{:​event:​flag-eng.png}}English |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2012-12/​ksevt-miha-tursic.mkv|h.264/​mkv]] |
 +|7 |Verena Kuni |Projekt Jaromerice |  |{{:​event:​flag-eng.png}}English |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2012-12/​projekt-jaromerice.mkv|h.264/​mkv]] |
 +^**Nov 1st, 2012, 20:00** ||||||
 +^# ^name ^title ^description ^language ^video |
 +|1 |Martin Sacha |Hybrid Editor XE |Introduction into one concole-oriented text editor. Do you know, why is Help mostly associated with F1? see also [[:​event:​mfcs|Mainframe courses]] |{{:​event:​flag-cze.png}}Czech |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2012-11/​xe-sachy.mkv|h.264/​mkv]] |
 +|2 |Leonard Medek |  |Ako Sauron nevykoval prsteň, ako sa neodlievajú strieborné náboje a ďalšie chyby v spracovaní kovov v literatúre. |{{:​event:​flag-cze.png}}Czech |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2012-11/​kovy_v_literature-medek.mkv|h.264/​mkv]] |
 +|3 |Michaela Rýgrová |Burning Man |Festival v poušti, který dá na týden vzniknout třetímu největšímu městu ve státě Nevada a posléze se opět změní v prach. Umění, kreativita, ekonomie daru, dobrovolnictví…spousta ohně…a pravidlo "leave no trace"​. |{{:​event:​flag-cze.png}}Czech |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2012-11/​burningman-rygmis.mkv|h.264/​mkv]] |
 +|4 |Michael Polák |Současnost a budoucnost solárních letadel |Stručný přehled existujících bezpilotních i pilotovaných solárních letadel (obrázky). Diskuze o možnosti využití tohoto principu pro budoucí běžnou komerční leteckou dopravu (včetně sociálních a ekonomických důsledků větší decentralizace dopravy) |{{:​event:​flag-cze.png}}Czech |camera broke (autofocus) [[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2012-11/​solarni-letadla-xchaos.mkv|h.264/​mkv]] |
 +^**Oct 4th 2012, 20:00** ||||||
 +^# ^name ^project ^title ^language ^video |
 +|1 |Petr Baudis |  -  |**ADOM - Ancient Domains of Mystery** ​  ​|{{:​event:​flag-cze.png}}Czech |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2012-10/​adom-pasky.mkv|h.264/​mkv]] |
 +|2 |Radka "​chido"​ Haneckova {{:​event:​medal-gold.png}} |  [[project:​biolab:​start|Project Biolab]] ​ |**Bioelectricty,​ the circuit design of the electric eel** \\ Rada bych z pohledu ponekud zacatecnickeho biologa poreferovala o zajimavych tematech tykajicich se fenomenu bioelektriny. Zacnu s veleznamym sokujicim uhorem elektrickym a jeho schemou zapojeni :) My first talk concerning electric phenomena in biological organisms will be about the wiring of the well known electric eel - my talk is intended to be in czech, but I am flexible and can switch to english if enough people are interested. |{{:​event:​flag-cze.png}}Czech |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2012-10/​uhori-chido.mkv|h.264/​mkv]] |
 +|3 |Stefan Gursky |  [[project:​food_hacking:​start|Food hacking]] ​ |**Kvas a medovina v Brmlabe** ​  ​|{{:​event:​flag-svk.png}}Slovak |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2012-10/​kvas-stevko.mkv|h.264/​mkv]] |
 +|4 |Pavol Rusnak |  [[http://​www.prokopbartonicek.com/?​page_id=564|Mirrsaic]] ​ |**Mirrsaic - NOW (making of)**   ​|{{:​event:​flag-svk.png}}Slovak |no recording |
 +^**Sep 6th 2012, 20:00** ||||||
 +^# ^name ^project ^title ^language ^video |
 +|1 |ray {{:​event:​medal-gold.png}} |  |**Urychlovač Elizabeth**:​ Electron Induction Accelerator - Betatron. Kruhový urychlovač elektonů pro výrobu neutronů,​antihmoty,​vysokoenergetického záření gamma nebo beta.  |{{:​event:​flag-cze.png}}Czech |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2012-09/​betatron-ondra.mkv|h.264/​mkv]] |
 +|2 |Petr Baudis |  |**Quantum Computing Primer** - stručný úvod do kvantových počítačů. Čím se liší od těch obyčejných (nepůjdeme do matematických detailů některých operací) a proč je tak těžké postavit počítač s hodně qubity. Pár problémů, které umíme na kvantových počítačích (teoreticky) řešit. ​ |{{:​event:​flag-cze.png}}Czech |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2012-09/​kvantove-pocitace-pasky.mkv|h.264/​mkv]] |
 +|3 |Jiri Kerestes {{:​event:​medal-silver.png}} |[[:​project:​tesla_coil|Tesla Coil]] |{{:​event:​lt-tesla-coil.pdf|Tesla coil demystified}} ​ \\  Princip funkce Teslova transformátoru,​ rozdíl mezi konstrukcí jiskřišťovou a tranzistorovou. Trocha teorie na závěr. |{{:​event:​flag-cze.png}}Czech |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2012-09/​tesla-coil-nephirus.mkv|h.264/​mkv]] |
 +|4 |Martin Sacha {{:​event:​medal-silver.png}} |  |**Edge of Serviceability - HW**: Lehký úvod do vlastností hardwaru určeného pro five-nine dostupnost. Ukážeme si, jak takový hardware vypadá, kde a na co se používá, co na něm běhá a řekneme si, kdo používá jediný exemplář v ČR. Přítomní dostanou do ruky čtyřjádrový procesor o základním taktu 5.2GHz. ​ |{{:​event:​flag-cze.png}}Czech |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2012-09/​ha-sachy.mkv|h.264/​mkv]] |
 +|5 |Jan Hrach |  |**One X client to pwn them all!** X protokol vznikl na sálových počítačích v 80. letech minulého století a od té doby zůstal prakticky nezměněn. Bohužel se v době návrhu na bezpečnost příliš nehledělo, o bezpečnostních dírách se ale moc neví a nemluví. Ukážeme si, jak uniknout z různých typů jailu a jak získat roota interakcí klientů na jednom serveru. Podle zájmu bude předvedeno vyownování mé virtuální mašiny nebo přinesených notebooků :).  |{{:​event:​flag-cze.png}}Czech |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2012-09/​x-security-jenda.mkv|h.264/​mkv]] |
 +^**May 3th 2012, 20:00** ||||||
 +^# ^name ^project ^title ^language ^video |
 +|1 |[[:​user:​ruza|Pavel Ruzicka]] {{:​event:​medal-gold.png}} |  |{{:​event:​lt-kindlehacking.pdf|Kindle hacking}} ​ \\  par informaci ohledne bezpecnosti elektronicke ctecky Kindle aneb co vam Amazon nerekl |{{:​event:​flag-cze.png}}Czech |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2012-05/​kindle-hacking-ruza.mkv|h.264/​mkv]] |
 +|2 |Michal Tuláček |  |{{:​event:​vesmirne_pravo.pdf|Space law}}  \\  Space, the final frontier… Vesmír je podobně jako volné moře mezinárodní prostor, který si nemůže přivlastnit žádný stát, ale kde naopak všechny státy mohou bádat a který mohou využívat. Pravidla pro využití vesmíru tvoří tzv. kosmické právo - space law. Talk bude obsahovat stručný úvod do práva mezinárodních prostorů a následně trochu podrobněji rozebere právo kosmického prostoru. |{{:​event:​flag-cze.png}}Czech |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2012-05/​space-law-tutchek.mkv|h.264/​mkv]] |
 +|3 |Petr Baudiš |  |Eyetracker \\ Jak funguje a jak jsme vylepšovali eyetracker. Trocha zajímavé geometrie, Beziérových křivek a numerických metod. |{{:​event:​flag-cze.png}}Czech |camera destroyed |
 +|99 |btr |  |Security certification (no streaming) \\ Review of the online security certifications. |{{:​event:​flag-cze.png}}Czech |stream server 0wned |
 +^**Apr 5th 2012, 20:00** ||||||
 +^# ^name ^project ^title ^language ^video |
 +|1 |Martin Šácha {{:​event:​medal-bronze.png}} |  |{{:​event:​hashe_sacha.pdf|Hash functions}} ​ \\  Quick overview howto protect and break them |{{:​event:​flag-cze.png}}Czech |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2012-04/​hashes-sachy.mkv|h.264/​mkv]] |
 +|2 |biiter {{:​event:​medal-gold.png}} |  |Hoare logic and automated program verification \\ Jak modelovat program a testovat jeho spravnost? Uvod do Hoarovy logiky. |{{:​event:​flag-cze.png}}Czech |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2012-04/​hoare-logic-bitr.mkv|h.264/​mkv]] |
 +|3 |Jester Bane |  |{{:​event:​ietf83_lightning_talks.pdf|Nové TLS/Websec protokoly}} ​ \\  Novinky v TLS a Websec protokoloch z IETF 83 |{{:​event:​flag-svk.png}}Slovak |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2012-04/​ietf-83-websec.mkv|h.264/​mkv]] |
 +|4 |Jan Hrach {{:​event:​medal-silver.png}} |  |{{:​event:​deniable.pdf|Future challenges in deniable encryption}} ​ \\  Na konci loňského roku rozvířil linuxové vody projekt DM-Steg ([[http://​dmsteg.sourceforge.net/​|http://​dmsteg.sourceforge.net/​]]). Co přináší a proč by nás to mělo zajímat? |{{:​event:​flag-cze.png}}Czech |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2012-04/​dmsteg-jenda.ogg|vorbis/​ogg]] audio only, camera failed :-(  |
 +^**Mar 1st 2012, 20:30** ||||||
 +^# ^maj. grade ^full ratings ^name ^title ^video |
 +|1 |A |AABBB |František Polach |{{:​event:​polach-why_to_not_not_start_a_startup.pdf|Why to Not Not Start a Startup}} ​ |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2012-03/​why-not-not-start-a-startup.mkv|h.264/​mkv]] |
 +|2 |B |AABCF |Petr Baudiš |{{:​event:​pasky-vote.pdf|Don'​t vote: Judge!}} ​ On voting systems and the "​Majority Judgement"​ criterion. <​sup>​[[http://​vwl1.ets.kit.edu/​downloads/​Balinski_JudgeDontVote_Slides.pdf|inspired by]]</​sup> ​  ​|[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2012-03/​voting-systems-pasky.mkv|h.264/​mkv]] |
 +|3 |B |AABDF |TomSuch |HVLab |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2012-03/​hvlab-tomsuch.mkv|h.264/​mkv]] |
 +|4 |C |CCCCC |Růža |Kindle |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2012-03/​kindle-adhoc-ruza.mkv|h.264/​mkv]] |
 +|5 |C |CCCD |Martin Šácha |{{:​event:​sachy-ugj.pdf|Ubuntu Global Jam}}  - vše co víte a báli jste se říci |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2012-03/​ubuntu-global-jam.mkv|h.264/​mkv]] |
 +|6 |F |FFFFU |Biiter Biiter |Nic neřekl |  |
 +^**Jan 5th 2012, 20:00** ||||||
 +^# ^name ^project ^title ^language ^video |
 +|1 |Petr Baudis |  |{{:​event:​dnssec.pdf|DNSSEC}} ​ |{{:​event:​flag-cze.png}}Czech |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2012-01/​dnssec-pasky.mkv|h.264/​mkv]] |
 +|2 |Michal Tulacek |  |{{:​event:​acta.pdf|ACTA}} ​ |{{:​event:​flag-cze.png}}Czech |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2012-01/​acta-tutchek.mkv|h.264/​mkv]],​ [[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2012-01/​acta-afterdiscussion-brm.mkv|h.264/​mkv]] |
 +^**Dec 1st 2011, 20:00** ||||||
 +^# ^name ^project ^title ^language ^video |
 +|1 |Martin Šácha {{:​event:​medal-gold.png}} |  -  |{{:​event:​talk_sachy.pdf|Cellular Automata: Dead or Alive?​}} ​ |{{:​event:​flag-cze.png}}Czech |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2011-12/​bunecne-automaty-sachy.mkv|h.264/​mkv]] |
 +|2 |Jan Hrach {{:​event:​medal-silver.png}} |  -  |{{:​event:​captive.pdf|Captive portal considered broken}} ​ |{{:​event:​flag-cze.png}}Czech |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2011-12/​captive-portal-jenda.mkv|h.264/​mkv]] |
 +^**November 4th 2011, 20:00** ||||||
 +^# ^name ^project ^title ^language ^video |
 +|1 |David Klusáček {{:​event:​medal-gold.png}} |  -  |{{:​event:​jetpropulsion.pdf|Teorie reaktivního pohonu}} ​ |{{:​event:​flag-cze.png}}Czech |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2011-11/​reaktivni-pohony-klusacek.mkv|h.264/​mkv]] |
 +|2 |Pavel Růžička {{:​event:​medal-silver.png}} |  [[project:​ipv6:​start|IPv6]] ​ |{{:​event:​omyly.pdf|Oblíbené omyly v bezpečnosti}} ​ |{{:​event:​flag-cze.png}}Czech |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2011-11/​omyly-v-bezpecnosti-ruza.mkv|h.264/​mkv]] |
 +|3 |Jan Hrach {{:​event:​medal-bronze.png}} |  [[project:​freakcard:​start|FreakCard]] ​ |{{:​event:​rfid-2.pdf|RFID (in)security primer 2}}  \\  (relay attack demo, power analysis) |{{:​event:​flag-cze.png}}Czech |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2011-11/​rfid-insecurity-2-jenda.mkv|h.264/​mkv]] |
 +|4 |Jan Černý |  -  |{{:​event:​nette.pdf|Představení php frameworku Nette}} ​ |{{:​event:​flag-cze.png}}Czech |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2011-11/​nette-chemix.mkv|h.264/​mkv]] |
 +^**October 6th 2011 20:00** ||||||
 +^# ^name ^project ^title ^language ^video |
 +|1 |Petr Baudis {{:​event:​medal-silver.png}} |  -  |{{:​event:​dynsys.pdf|Dynamic Systems}} ​ |{{:​event:​flag-cze.png}}Czech |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2011-10/​dynamic-systems-pasky.avi|h.264/​avi]] |
 +|2 |Tomas Mudrunka |  -  |{{:​event:​paris.pdf|Hackerspacy v Parizi a okoli}} ​ |{{:​event:​flag-cze.png}}Czech |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2011-10/​paris-hackerspaces-harvie.avi|h.264/​avi]] |
 +|3 |Jan Hrach |  [[project:​freakcard:​start|FreakCard]] ​ |{{:​event:​rfid.pdf|RFID (in)security primer}} ​ |{{:​event:​flag-cze.png}}Czech |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2011-10/​rfid-insecurity-1-jenda.avi|h.264/​avi]] |
 +|4 |Pavol Rusnak {{:​event:​medal-gold.png}} |  -  |[[http://​prezi.com/​n9ipt6dsold-/​kivaorg/​|Kiva.org]] |{{:​event:​flag-svk.png}}Slovak |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2011-10/​kiva.org-stick.avi|h.264/​avi]] |
 +|5 |Jiří Keresteš |  -  |{{:​event:​pskl_i.pdf|Pohonné systémy kosmických lodí I}}  |{{:​event:​flag-cze.png}}Czech |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2011-10/​pohony-kosmickych-lodi-1-nephirus.avi|h.264/​avi]] |
 +|6 |Dominik Sauer {{:​event:​medal-gold.png}} |  -  |{{:​event:​band.pdf|Work recordings of acoustic band}} ​ |{{:​event:​flag-eng.png}}English |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2011-10/​
 +work-recordings-of-acoustic-band-sauer.avi|h.264/​avi]] |
 +|7 |[[:​user:​ruza|Pavel Ruzicka]] {{:​event:​medal-bronze.png}} |  -  |{{:​event:​europen.pdf|39. konference Europen - EGI SCIRT, sign pad}}  |{{:​event:​flag-cze.png}}Czech |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2011-10/​europen-39-ruza.avi|h.264/​avi]] |
 +^**September 1st 2011 20:00** ||||||
 +^# ^name ^project ^title ^language ^video |
 +|1 |[[:​user:​ruza|Pavel Ruzicka]] {{:​event:​medal-gold.png}} |  [[project:​kinect:​start|Kinect]] ​ |{{:​event:​01-kinect.pdf|Navnadění na}}  [[:​event:​kinect_hacking_contest|Kinect hacking contest]] |{{:​event:​flag-cze.png}}Czech |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2011-09/​kinect-hacking-ruuza.mkv|h.264/​mkv]] (38MB) |
 +|2 |Pavol Rusnak {{:​event:​medal-silver.png}} |  -  |{{:​event:​02-viselecom.pdf|Visualiz ing Electronic Communication}} ​ [[http://​www.youtube.com/​watch?​v=baVQ5MPcXaI|video]] |{{:​event:​flag-svk.png}}Slovak |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2011-09/​visualizing-electronic-communication-stick.mkv|h.264/​mkv]] (32MB) |
 +|3 |Jan Hrach |  -  |{{:​event:​03-fyzika.pdf|Fyzika kolem nas}}  |{{:​event:​flag-cze.png}}Czech |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2011-09/​fyzika-2-jenda.mkv|h.264/​mkv]] (28MB) |
 +|4 |Vaclav Hula |  -  |{{:​event:​04-chemie1.pdf|Zaklady chemie I}}  |{{:​event:​flag-cze.png}}Czech |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2011-09/​zaklady-chemia-1-ax.mkv|h.264/​mkv]] (43MB) |
 +|5 |Petr Baudis |  -  |{{:​event:​05-oss.pdf|Jak ucit studenty prispivat do OSS projektu?​}} ​ |{{:​event:​flag-cze.png}}Czech |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2011-09/​prispivani-do-oss-pasky.mkv|h.264/​mkv]] (17MB) |
 +|6 |Jamison Young {{:​event:​medal-bronze.png}} |  -  |Vintage Lamps are Cool! \\ Let's Jam! :) |{{:​event:​flag-eng.png}}English |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2011-09/​vintage-lamps-lets-jam.mkv|h.264/​mkv]] (33MB) |
 +^**June 2nd 2011 20:00** ||||||
 +^# ^name ^project ^title ^language ^video |
 +|1 |Jan Hrach |[[project:​brmpaw:​start|BrmPaw]] |{{:​event:​01-magpole.pdf|Fyzika kolem nás - měření statických mag. polí}} ​ |{{:​event:​flag-cze.png}}Czech |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2011-06/​LT-2011-06-02-Hrach-Hallova_sonda.mkv|h.264/​mkv]] (11MB) |
 +|2 |Petr Hromadko {{:​event:​medal-bronze.png}} |  -  |[[http://​prezi.com/​yptugym6rxmd/​honey-net-project/​|honeynet project]] |{{:​event:​flag-cze.png}}Czech |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2011-06/​LT-2011-06-02-Hromadko-Honeynet.mkv|h.264/​mkv]] (11MB) |
 +|3 |Jiri Kerestes |[[:​project:​bitcoin|Bitcoin]] |{{:​event:​03-bitcoin.pdf|Bitcoin - co to vlastne je a k cemu je to dobre?​}} ​ |{{:​event:​flag-cze.png}}Czech |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2011-06/​LT-2011-06-02-Kerestes-Bitcoin.mkv|h.264/​mkv]] (14MB) |
 +|4 |Pavol Rusnak |  -  |{{:​event:​04-make-tipstricks.pdf|make - tipy a triky}} ​ |{{:​event:​flag-svk.png}}Slovak |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2011-06/​LT-2011-06-02-Rusnak-make_tips.mkv|h.264/​mkv]] (16MB) |
 +|5 |Tomas Mudrunka |  -  |{{:​event:​05-czfree.pdf|CZFree.NET - jak se pripojit a jak na internet}} ​ |{{:​event:​flag-cze.png}}Czech |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2011-06/​LT-2011-06-02-Mudrunka_czfree.mkv|h.264/​mkv]] (12MB) |
 +|6 |Petr Baudis |  -  |[[http://​pasky.or.cz/​dev/​glibc/​ifunc.c|ifunc - smart symbols in libc]] |{{:​event:​flag-eng.png}}English |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2011-06/​LT-2011-06-02-Baudis-ifunc.mkv|h.264/​mkv]] (13MB) |
 +|7 |[[:​user:​ruza|Pavel Ruzicka]] {{:​event:​medal-silver.png}} |[[project:​tor:​start|BrmTor]] |{{:​event:​07-revolucion.pdf|(R)evolución ya?}}  |{{:​event:​flag-cze.png}}Czech |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2011-06/​LT-2011-06-02-Ruzicka-Revolucion_ya.mkv|h.264/​mkv]] (18MB) |
 +|8 |Josef Prusa {{:​event:​medal-gold.png}} |[[project:​reprap:​start|RepRap]] |{{:​event:​08-thingdoc.pdf|ThingDoc}} ​ |{{:​event:​flag-cze.png}}Czech |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2011-06/​LT-2011-06-02-Prusa-Thingdoc.mkv|h.264/​mkv]] (14MB) |
 +^**May 5th 2011 20:00** ||||||
 +^# ^name ^project ^title ^language ^video |
 +|1 |Petr Baudis |  -  |{{:​event:​01-osm.pdf|Ochranny system metra}} ​ |{{:​event:​flag-cze.png}}Czech |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2011-05/​metro.mkv|h.264/​mkv]] (28MB) |
 +|2 |Pavol Rusnak |  -  |{{:​event:​02-excusa.pdf|Effective XML processing using Automata}} ​ |{{:​event:​flag-svk.png}}Slovak |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2011-05/​xml-processing.mkv|h.264/​mkv]] (14MB) |
 +|3 |Tomas Mudrunka |[[project:​diy_synth:​start|Modular Synth]] |{{:​event:​03-synth.pdf|DIY Modularni LO-FI Syntetizatory}} ​ |{{:​event:​flag-cze.png}}Czech |[[http://​nat.brmlab.cz/​talks/​lightning_talks/​lt-2011-05/​modularsynth.mkv|h.264/​mkv]] (14MB) |
 +^**April 7th 2011 20:00** ||||||
 +^# ^name ^project ^title ^language |  |
 +|1 |Tomas Suchan |  [[:​project:​brain_hacking|Biofeedback,​ Brain hacking]] ​ |{{:​event:​01-biofeedback.pdf|Biofeedback}} ​ |{{:​event:​flag-cze.png}}Czech |  |
 +|2 |Tomislav Arnaudov |  -  |{{:​event:​02-transport.pdf|Hack the Public Transport}} ​ |{{:​event:​flag-svk.png}}Slovak |  |
 +|3 |Pavol Rusnak |  [[project:​laser_projector:​start|RGB Laser Projector]] ​ |[[http://​www.youtube.com/​watch?​v=JFAe27qdy8I|SVG-edit - vektorový editor vo vašom prehliadači]] |{{:​event:​flag-svk.png}}Slovak |  |
 +|4 |Ondrej Mikle |  -  |{{:​event:​04-perspectives.pdf|Vylepšenie Perspectives a SSL Observatory}} ​ |{{:​event:​flag-svk.png}}Slovak |  |
 +|5 |Vaclav Hula |  [[project:​reprap:​start|RepRap]] ​ |{{:​event:​05-reprap.pdf|RepRap v Brmlabu}} ​ |{{:​event:​flag-cze.png}}Czech |  |
 +|6 |Petr Baudis {{:​event:​medal-gold.png}} |  -  |{{:​event:​06-puerh.pdf|Čaj Pu-erh}} ​ |{{:​event:​flag-cze.png}}Czech |  |
 +|7 |Michael Polak |  -  |{{:​event:​07-cps.pdf|Česká Pirátská Strana}} ​ |{{:​event:​flag-cze.png}}Czech |  |
 +|8 |niekt0 |  -  |{{:​event:​08-kyberiacz.pdf|kyberia.cz}} ​ |{{:​event:​flag-svk.png}}Slovak |  |
 +|9 |Michael Polak |  -  |{{:​event:​09-social.pdf|Decentralizovaná sociální síť jako náhrada Facebooku}} ​ |{{:​event:​flag-cze.png}}Czech |  |
 +
 +{{tag>​video}}
 +
 +\\
 +
  
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki