Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
event:dsp [2013/03/27 19:52]
jenda
event:dsp [2016/09/28 06:28] (current)
jenda [Zdroje] http://www.ee.ic.ac.uk/hp/staff/dmb/courses/DSPDF/dspdf.htm
Line 10: Line 10:
  
 Zpracování digitálního signálu má řadu aplikací - od digitálního zpracování zvuku a obrazu přes analýzu biosignálů až třeba po řízení motorů. Zpracování digitálního signálu má řadu aplikací - od digitálního zpracování zvuku a obrazu přes analýzu biosignálů až třeba po řízení motorů.
 +
 +<note important>​Táto stránka zobrazuje informácie o workshopoch z roku 2012. Pre prednášky a workshopy na rok 2013 prejdite [[event:​dsp_reloaded|sem]].</​note>​
  
 Workshop by měl projít základní metody. Nebudeme zbytečně zabíhat do matematické teorie na pozadí ani do implementačních detailů. Účastník by spíše měl získat jasnou představu, co dělají jednotlivé knihovny (nebo krabičky v GNURadiu) a tedy jak je správně použít, případně dobrý startovní bod pro research, pokud by si musel něco naimplementovat sám. Workshop by měl projít základní metody. Nebudeme zbytečně zabíhat do matematické teorie na pozadí ani do implementačních detailů. Účastník by spíše měl získat jasnou představu, co dělají jednotlivé knihovny (nebo krabičky v GNURadiu) a tedy jak je správně použít, případně dobrý startovní bod pro research, pokud by si musel něco naimplementovat sám.
Line 97: Line 99:
  
 {{ :​event:​dsp:​mhb8862.png?​400 |}} {{ :​event:​dsp:​mhb8862.png?​400 |}}
 +
 +recording: http://​nat.brmlab.cz/​talks/​2012-12-20-tesla-vyroba-a-analyza-cipu.mkv
  
 ==== DSP Night, Mon 25.3.2013 19:00 ==== ==== DSP Night, Mon 25.3.2013 19:00 ====
Line 196: Line 200:
   * https://​ccrma.stanford.edu/​~jos/​ - Online books   * https://​ccrma.stanford.edu/​~jos/​ - Online books
   * [[http://​www.fmwconcepts.com/​imagemagick/​fourier_transforms/​fourier.html|Fourier Transform Processing With ImageMagick]]   * [[http://​www.fmwconcepts.com/​imagemagick/​fourier_transforms/​fourier.html|Fourier Transform Processing With ImageMagick]]
 +  * https://​wiki.xiph.org/​Videos/​Digital_Show_and_Tell
 +  * https://​gnuradio.org/​redmine/​projects/​gnuradio/​wiki/​SuggestedReading
 +  * http://​ptolemy.eecs.berkeley.edu/​eecs20/​weekly.html
 +  * http://​leevaraiya.org/​
 +  * [[https://​www.ti.com/​lsds/​ti/​amplifiers-linear/​precision-amplifier-support-community.page#​pocketref|Analog Engineer'​s Pocket Reference]]
 +  * http://​www.trondeau.com/​examples/​2014/​1/​23/​pfb-channelizers-and-synthesizers.html
 +  * https://​people.xiph.org/​~xiphmont/​demo/​
 +  * https://​greatscottgadgets.com/​sdr/​
 +  * [[http://​www.ee.ic.ac.uk/​hp/​staff/​dmb/​courses/​DSPDF/​dspdf.htm|Digital Filters]]
   * See also: [[:​project:​sdr#​Links]]   * See also: [[:​project:​sdr#​Links]]
 +
 +{{tag>​video}}
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki